Lectii de grup

Atelier de interpretare psaltică

            Cursul de Muzică Psaltică își propune să descopere participanților frumusețile și tainele artei cântului liturgic. Fiind împodobit cu sensibilitate, omul s-a bucurat dintru început de trăirea întâlnirilor cu Dumnezeu în stare de adiere a sunetelor. Trăsătura creatoare a chipului lui Dumnezeu în om a făcut posibilă capacitatea omului de a transforma spațiul și timpul potrivite întâlnirii cu Făcătorul a toate, întâlnire prin care să fie sfințite prin lucrare simțurile firii omenești. Sonoritățile Muzicii Psaltice au fost descoperite Sfinților Părinți, Imnografi și Melozi, care au lăsat Bisericii un Tezaur muzical deosebit.

              Muzica Psaltică este vorbirea melodioasă cu Dumnezeu, având particularitățile ei pe care ne propunem să le descoperim în cadrul cursurilor noastre. Vom parcurge noțiunile introductive gramaticale, teoretice, dar și aspectele estetice, practice ale acestei discipline în vederea dobândirii stilului autentic descoperit Sfinților Părinți spre lauda și slăvirea lui Dumnezeu în cultul liturgic.

                Principalele teme abordate vor fi:

  1. Învățarea semnelor vocalice si consonantice
  2. Deosebirea modurilor Muzicii Psaltice
  3. Însușirea noțiunilor ritmice corespunzătoare genurilor Muzicii Psaltice
  4. Însușirea terminologiei cântărilor
  5. Memorarea podobiilor și troparelor Praznicelor Împărătești
  6. Audiții ale diferiților protopsalți în vederea deprinderii esteticii stilului bisericesc
  7. Însușirea cântărilor Anastasimatarului (cântarile vecerniei și utreniei din Duminici)